Delftproject

Stichting EGW is gericht op het ondersteunen van initiatieven die in de doelstelling van de stichting passen. Een voorbeeld hiervan is DelftProject;

DelftprojectlogoHierbij ligt naast financiële ondersteuning, die de continuïteit van de teams van professionals en vrijwilligers moet waarborgen, een sterke nadruk op begeleiden en professionaliseren van de initiatieven. Belangrijke deelgebieden zijn hierbij: Opleidingen & training, marketing en ‘event’ / activiteit management.

In het Delftproject voorbeeld wordt via regelmatig overleg met het kernteam van de uitvoerende organisatie voortgang en kwaliteit gemonitord. Daarnaast wordt met veel betrokkenen in ‘het veld’ overleg gevoerd. Enkele voorbeelden: Crux TU / International office TU / International office IHE / IREF Delft / Studenten vereniging VGSD en CSR.

 

Naar het DelftProject

 

ANBI

Een Goed Woord

Delftechpark 25
2628 XJ Delft,

+31 15 2572796
info@eengoedwoord.nl

ANBI Registratie

ANBI