Publicaties 2015-2016
Publicaties
  1. Beleidsplan stichting ‘Een Goed Woord’
  2. Conform de statuten artikel 11 worden de financiële cijfers door de bestuursvergadering vastgesteld
  3. In 2012 / 2013 zijn er diverse activiteiten gerealiseerd. De methode van registreren en evalueren vindt u in de PID samenvatting;
  4. De bestuursleden van de stichting ‘EGW’ ontvangen geen beloning
  5. Jaarrekening 2013 Stichting Een Goed Woord

 

Downloads

 

ANBI

Een Goed Woord

Delftechpark 25
2628 XJ Delft,

+31 15 2572796
info@eengoedwoord.nl

ANBI Registratie

ANBI