Doelstelling

De stichting heeft ten doel de veranderende samenleving (waarin veel mensen met zingevingsvragen worstelen) en mensen die tijdelijk in onze samenleving verblijven (bijvoorbeeld internationale studenten) op een eigentijdse manier kennis laten maken met God en de levensvisie die Jezus Christus is.

Bestuur

Het bestuur van de stichting ‘Een Goed Woord’ bestaat uit vijf professionals, die de juiste mix van bedrijfsmatige en procesgestuurde visie vertegenwoordigen. De bestuursleden zijn:

 1. Johan de Gelder | Voorzitter.
  ICT professional, werkzaam bij een grote internationale accountant, met veel bestuurservaring.
 2. Riet de Jager | Penningmeester.
  Boekhoudkundige, werkzaam bij een internationaal bedrijf op milieugebied in Delft.
 3. Kees de Jong | Secretaris.
  Business unit manager, werkzaam bij een grote industriële civiele onderneming, met veel projectmatige kennis en ervaring.
 4. Simon van de Lugt | Bestuurslid.
  Theoloog met zowel gemeente-ervaring als ervaring met het werken met andere culturen.
 5. Gerard de Jager | Bestuurslid.
  Werktuigbouwkundige, werkzaam als CEO van een internationale onderneming in Delft.

Bestuur Stichting Een Goed Woord

 

ANBI

Een Goed Woord

Delftechpark 25
2628 XJ Delft,

+31 15 2572796
info@eengoedwoord.nl

ANBI Registratie

ANBI